learning from experience

שיקום נזקי אש, מים ואסונות טבע

מה עלי לעשות לאחר שריפה?

ובכם, קודם כל, התקשרו אלינו. ככל שתקדימו לעשות זאת, נגיע מוקדם יותר למנוע נזק נוסף להתרחש ולהתחיל בתהליך החזרת חייכם לקדמותם. עד שנגיע, ישנם כמה

Read More »

תהליך שיקום אש, עשן ופיח

לאחר צאת הכבאים, סביר להניח שביתכם ימשיך להיפגע כתוצאה מנזקי אש ועשן, וכן כתוצאה ממאמצי כיבוי בעוד שהנזק הספציפי שאתה סובל הוא ייחודי ודורש פיתרון

Read More »

שיקום נזקי פיח אפר ועשן

האפר והפיח שנשארו מאחור לאחר שריפה, ימשיכו להכות את המבנה לאחר שהאש נכבה. אפר ועשן, אם אינם מטופלים כראוי, יכולים לגרום לקורוזיה, תחריט ושינוי צבע

Read More »
דילוג לתוכן