learning from experience

חשמל תשתיות ובניה

בדיקות חשמל ואישורים

ביצוע בדיקות לתקינות תשתיות החשמל באתרים ומבנים, מבוצעת על מנת למצאו ליקויים בתכנון, כגון גודל המוליכים בהתאם לצריכה, אי קיום חוק החשמל באתר, או תחזוקה

Read More »

התייעלות אנרגטית

סקר אנרגיה כל מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו מעל סף שהוגדר בתקנות מקורות אנרגיה, מחויב לעמוד בדרישות שונות שמטרתן מעקב ופיקוח אחר צריכת האנרגיה, התנהלות

Read More »

סוגי פרויקטים

לאורך השנים עובדי החברה צברו ניסיון בביצוע פרויקטים חשמל שונים, תחזוקה ופיקוח בתעשייה ובמפעלים, התקנות תשתיות והולכה, ייצור לוחות חשמל, לוחות החלפה, התקנה גנרטורים, אל  פסק, גיבוי חדרי שרתים, וציוד

Read More »

ביצוע עבודות חשמל

 – תשתיות חשמל והולכה ובינוי  – תחזוקה בניינים, בתי מגורים, מוסדות חינוך מרפאות  –  ייצור והתקנה לוחות חשמל  – הגדלות חיבור מול חברת חשמל  –

Read More »
דילוג לתוכן