learning from experience

PROTEXBIO

הנחיות לאחר חיטוי

לאחר הטיפול, תונפק אישור חיטוי שעליו מאשר את ביצוע פעולת החיטוי. חשוב לציין כי כל עוד לא נמצא חיסון לקורונה, כל טכנולוגיית חיטוי הנמצאת כיום

Read More »

מחקר

היכרות מעמיקה עם תופעות הדבקת וירוס הקורונה ומניע, הנובעת מעבודת מחקר שוטפת שנעשית על ידי צוותי חוקרים מיומנים הדואגים להתעדכן באופן תמידי עם ההנחיות המשתנות

Read More »

תחומי פעילות

Protex מספקת שירות חיטוי לכל סוגי המבנים והשטחים בהם יש חשד להימצאות הנגיף או לאחר מגע חולה מאומת; בתי עסק ומשרדים, מוסדות פרטיים, ציבוריים ורפואיים,

Read More »

צוות חיטוי

אצלנו בProtex  פועלים צוותים מקצועיים המומחים בביצוע פעולות חיטוי כנגד נגיף הקורונה. החיטוי נעשה באופן מקיף ויסודי תוך כדי מיגון מלא של אנשי הצוות העומד

Read More »

הנחיות לפני פעולת חיטוי

יש לפנות מוצרי מזון חשופים משטחי האתר מומלץ להכין את המבנה לפני החיטוי כגון ניקיון מאבק, שטיפת רצפה, מסנני מזגן. פינוי אקווריונים דגים זוחלים ציפורים

Read More »

שיטת חיטוי יעילה

עם ניסיון עשיר בתחום החיטוי והטיהור אנו ב Protex מבצעים חיטוי המבוסס טכנולוגיית ערפול קר בספקטרום רחב בגודל טיפות בין0.50-0.1 מ"מ היוצרים אפקט טל,  שיטת

Read More »
דילוג לתוכן