learning from experience

חקירות דליקות אש

חקירת דליקת אש

המאפיין העיקרי של החקירה הוא שמדובר באירועים, הן דליקה והן פיצוץ,  בהם נגרמת פגיעה קשה בזירה. הפגיעה עשויה להגרם הן מהחום והעשן שנוצרים במהלך הבעירה

Read More »
דילוג לתוכן