התייעלות אנרגטית

שתפו אותנו

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

סקר אנרגיה

כל מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו מעל סף שהוגדר בתקנות מקורות אנרגיה, מחויב לעמוד בדרישות שונות שמטרתן מעקב ופיקוח אחר צריכת האנרגיה, התנהלות אנרגטית מושכלת ונקיטת צעדים להשגת חיסכון והתייעלות אנרגטית.

על פי תקנות משרד האנרגיה מחויבים צרכני אנרגיה גדולים (בעלי צריכה שנתית מעל 1,250 טון שווה ערך נפט), לבצע מדי 4.5 שנים סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה. הסקר נועד לקבוע המלצות לצורך הקטנת הוצאות על אנרגיה, ובודק פרמטרים כגון צריכת אנרגיה של הצרכן ושל המתקנים והמערכות שלו, התפלגות הצריכה ועוד..

אופן ביצוע סקר אנרגיה

 סקר מיפוי צרכנים ותשתיות האתר

סקירת מערכות חשמל מיזוג קירור, תנורים, משאבות, קיטור, סולר, גז

סקר מיפוי תאורה

השקעה מול תועלת

 ניתוח זמני צריכה אנרגטית ותעו"ז

תזמון וסנכרון כניסה צ'ילרים מנועים ומשאבות אסיפת ניתוח נתונים והמלצות לשיפור התייעלות אנרגטית

דו"ח ממונה אנרגיה שנתי

הגשת דוח מסכם מול משרד האנרגיה והמלצות להתייעלות

דילוג לתוכן