בדיקות חשמל ואישורים

שתפו אותנו

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ביצוע בדיקות לתקינות תשתיות החשמל באתרים ומבנים, מבוצעת על מנת למצאו ליקויים בתכנון, כגון גודל המוליכים בהתאם לצריכה, אי קיום חוק החשמל באתר, או תחזוקה לקויה. בביצוע בדיקות ניתן לעלות ולמנוע בזמן, על גורמים בעלי פוטנציאלי גבוה לשריפות נזקים ואסונות, הבדיקה מבוצעת על ידי חשמלאי בודק. 

הפקת אישורים לרישוי עסק, מכבי אש, חברות ביטוח.

סוגי הבדיקה

בדיקת בידוד

בדיקת ארקה

בדיקת תקינות מתקן והפקת אישורים תקף לכיבוי אש ורשויות

בדיקת בטיחות החשמל למניעת התחשמלות ושריפות

בדיקת יעילות אנרגטי של מתקנים

בדיקה איכות החשמל, הפרעות, בדיקת תקינות הזנת ח"ח, הרמוניות ורעשים ברשת.

בדיקות אינטגרציה תקופתיים, כולל הפקת אישור אינטגרציה

בדיקות טרמוגרפיות.

לסיכום, מערכת חשמל לא תקינה יכולה לגרום לנזק ישיר או נזק עקיף, נזק ישיר מוגדר כנזק לחיי אדם, ונזק עקיף לציוד במתקן או פגיע בכושר הייצור. לפיכך, החוק מחייב ביצוע בדיקות חשמל תקופתיות בכל מתקן חשמלי, בדיקות אלו מתבצעות על ידי בודק חשמל אשר מוסמך לכך, מטרת הבדיקות היא איתור הליקויים / כשלים במערכת החשמל מבעוד מועד ובכך למנוע התרחשות  של נזק  ישיר או עקיף

 

דילוג לתוכן